IK BEN NIET TEVREDEN OF HEB EEN KLACHT. WAT NU?

Bij Code95 Transportopleider willen we tevreden en geslaagde leerlingen! Wij doen er alles aan om onze klanten tevreden te houden. Echter waar mensen werken worden fouten gemaakt. Het is niet te voorkomen dat er eens iets mis gaat.

Ben je niet tevreden of heb je een klacht, dan doen we onze uiterste best om deze goed op te lossen. Natuurlijk is het belangrijk dat je je klacht bij ons kenbaar maakt, anders valt er weinig op te lossen.

Wat moet je doen als je niet tevreden bent of een klacht hebt?

Maak je klacht aan ons kenbaar. Geef daarbij duidelijk aan wat er niet goed ging en wat wij (hadden) kunnen doen om dit te voorkomen of te verbeteren. Klachten kenbaar maken kan per:

Telefoon:
Bel ons op 050 820 03 13 of 0629628261 Wij proberen zo veel mogelijk direct op te lossen. Het kan echter zijn dat wij u (gezien de aard van de klacht) alsnog verzoeken om de klacht middels een e-mail aan ons kenbaar te maken.

E-mail
Stuur een e-mail via ons algemene e-mail adres: info@code95transport.nl

Per post:
Code95 Transportopleider
t.a.v. dhr. A. Atsma (directie)
Stavangerweg 21-26
9723 JC Groningen

Na ontvangst van je klacht, sturen wij jou binnen 5 werkdagen een bevestiging van ontvangst waarna uw klacht direct in behandeling wordt genomen. Code95 Transportopleider heeft een klachtencommissie die klachten verwerkt via een zelf opgelegde klachtenprocedure.

Via deze link kan je de klachtenprocedure downloaden.