Ons aanbod

Code 95 nascholing voor vrachtwagen- en buschauffeurs

Wij bieden zowel een compleet pakket van 35 uren nascholing in 3,5 dag aan als reguliere dagen van 7 uren klassikaal.

Dinsdagavond 11-06-2024

U47 Kennis van de weg (e-learning)

traffic-signs-63983_1920

Locatie Groningen

Tijdstip 18:30 -21:45

Tarief

€ 155,- per deelnemer 

(SOOB subsidiebedrag €75,-)

 

Deze opleiding is uitermate geschikt voor beroepschauffeurs die al langere tijd in
het bezit zijn van hun rijbewijs. Als chauffeur ken je natuurlijk de 
belangrijkste kneepjes van het vak. Toch is er altijd nog wat te leren of op te frissen. Het doel van de opleiding. Verkeerseducatie is het updaten en weer op peil brengen van de kennis van verkeers- en gedragsregels en de betekenis van verkeerstekens en aanwijzingen. Hiernaast kan de chauffeur benoemen welke risicovolle neigingen hij/zij heeft en kan beschrijven hoe
hiermee om te gaan.
Ook komen de laatste
wijzigingen
 aan bod op het gebied van wet- en regelgeving en wijzigingen in verkeersborden en verkeerstekens.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

Verkeerswet- en regelgeving
Overige wet- en regelgeving in transport en logistiek
Gevaarherkenning en risicovolle neigingen en situaties
Gedragsregels
Tunnels en tunnelveiligheid
Internationale verkeersregels, verkeerstekens en wetgeving

Doel:
De cursus deelnemers worden bijgeschoold voor wat betreft bovenstaande onderdelen.

Uitvoering:
De cursist volgt  4 uur zelfstudie plus 3 uur klassikale theorieles.

Cursusinformatie:
CBR cursuscode U47E
Waarde nascholing 7 uur 

Studiemateriaal:
Zelfstudie
Klassikale lespresentatie

Locatie:

De cursus vindt plaats bij Code95 transport. Bij voldoende aanmelding of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden .

De prijs is per deelnemer. Excl. 21% BTW en excl €15,95 Koffie, thee en lunch en €27,50,- aan- en afmeldkosten CBR t.b.v. nascholing code 95

Dinsdagavond 18-06-2024

U15 Sociale Veiligheid en omgaan met stress(e-learning)

agresie in verkeer

Locatie Groningen

Tijdstip 18:30 – 21:45

Tarief
€ 155- per deelnemer

(SOOB subsidiebedrag €75,-)

Alle chauffeurs krijgen er een keer mee te maken: spanningsvolle situaties en/of verbale agressie van klanten. Agressie is een heftige emotie en het is de kunst om dit gedrag op een professionele wijze onder controle te houden. Door vroegtijdig en alert te reageren kan de chauffeur met zelfvertrouwen intimiderende situaties hanteren of voorkomen. 

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Inzicht verwerven in eigengedrag ten aanzien van conflictsituaties en/of agressieve situaties
 • Opbouwen van zelfvertrouwen en scheppen van een kader 
 • Beheersen van technieken te voorkoming van agressief gedrag 
 • Oplossen van agressieve situaties en omgaan met agressief gedrag 
 • Ontwikkelen van samenwerkingsgedrag en hen hanteren van conflicten.
 • communicatie als onderdeel van dienstverlening

 

Doel: De deelnemer leert de diverse vormen van agressie te herkennen en alert te reageren op momenten dat er intimiderende situaties ontstaan

Voor wie: Chauffeurs bus/vrachtauto nationaal en internationaal.

Uitvoering:
De cursist volgt 4 uur zelfstudie plus 3 uur klassikale theorieles.

Cursusinformatie:
CBR cursuscode U15-1E
Waarde nascholing 7 uur

Studiemateriaal:
Zelfstudie
Klassikale lespresentatie

Locatie:

De cursus vindt plaats bij Code95 transport. Bij voldoende aanmelding of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden.

 

Extra:
Wanneer de cursus in-company georganiseerd wordt zal er en lunch verzorgd worden.

De prijs is per deelnemer. Excl. 21% BTW en excl €15,95 Koffie, thee en lunch en €27,50,- aan- en afmeldkosten CBR t.b.v. nascholing code 95

vrijdag 20-09-2024

U45-Actualisering kennis Vakbekwaamheid chauffeur (dagcursus)

pexels-photo-977213

Locatie Groningen

Tijdstip 08:00 – 16:00

Tarief
€ 185- per deelnemer

 

De Cursus Actualisering kennis vakbekwaamheid chauffeur is een brede cursus. Veel beroepschauffeurs zitten al jaren op de weg.  Deze rijervaring is van grote waarde. Desalniettemin is het goed om regelmatig je theoretisch kennis bij te werken en opnieuw te ontdekken het bijvoorbeeld zit met verkeersregels, hoe om te gaan met de digitale tachograaf en hoe te handelen bij een ongeluk.

 

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Veilig rijgedrag 
 • Invloed van andere weggebruikers
 • Snelheid en bochten 
 •  Voertuigeisen 
 • veiligheidsuitrusting en technische veilheidssystemen 
 • Digitale tachograaf
 • Wet- en regelgeving

 Doel:                                                                      Het doel van de cursus is om de cursist inzicht te geven in technische ontwikkelingen en regelgeving. 

Voor wie:
Alle beroepschauffeurs en wagenparkbeheerders 

Uitvoering:

De cursist volgt 4 uur zelfstudie plus 3 uur klassikale theorieles.

Cursusinformatie:
CBR cursuscode U45-E
Waarde nascholing 7 uur

Studiemateriaal:
Zelfstudie
Klassikale lespresentatie

Locatie:

De cursus vindt plaats bij Code95 transport. Bij voldoende aanmelding of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden .

 

 

 

De prijs is per deelnemer. Excl. 21% BTW en excl €15,95 Koffie, thee en lunch en €27,50,- aan- en afmeldkosten CBR t.b.v. nascholing code 95


U21 EHBO dagcursus

ehbo

Locatie: Groningen 

Tijdstip 08:00 – 16:00

Tarief
€ 185- per deelnemer

(SOOB subsidiebedrag €75,-)

Beroepschauffeurs zijn vaak alleen onderweg. Je kunt van het ene op het andere moment te maken krijgen met noodsituaties waarbij adequaat optreden van levensbelang kan zijn. Zo kun je betrokken zijn bij een ongeval, een collega-chauffeur kan zich bezeren of je kunt jezelf bezeren. Eerst hulp verlenen aan het slachtoffer is dan van groot belang. Bijzonder nuttig cursus dus die eigenlijk bij een ieder standaard in het pakket zou moeten zitten. 

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Benaderen van het slachtoffer
 • Stabiele zijligging
 • Een AED gebruiken
 • Elleboog of knie verbinden
 • Verbandtechnieken algemeen
 • Gebruiken van Heimlich greep

Doel:
Deze training is bedoeld om de medische kennis en vaardigheden van chauffeurs up-to-date te houden. Met name wanneer chauffeurs te maken krijgen met handelingen rondom het verlenen van eerst hulp. Aan het eind van de cursus wordt verwacht dat de cursist een slachtoffer kan vervoeren over een korte afstand. Tevens weet de cursist op de juist wijze gebruik te maken van verband- en hulpmiddelen en is de cursist bekend met de handelingen omtrent het reanimeren van een slachtoffer.  

Voor wie:
Chauffeurs, planners en kantoormedewerkers 

Uitvoering:
 7 uur klassikale theorie

Cursusinformatie:
CBR cursuscode U21
Waarde nascholing 7 uur

Studiemateriaal:
Klassikale lespresentatie

Locatie:  In-company 

Extra:
Wanneer de cursus in-company georganiseerd wordt zal er en lunch verzorgd worden.

 

 

De prijs is per deelnemer. Excl. 21% BTW en excl €15,95 Koffie, thee en lunch en €27,50,- aan- en afmeldkosten CBR t.b.v. nascholing code 95

U05 | VCA Basis /Vol (Stadskanaal)

Afbeelding1

Iedere vrijdag is er een cursus

Tijdstip: 08:00 tot 17:00 

Locatie: Steenhouwer 34 9502 ET Stadskanaal

Tarief
€ 215,- per deelnemer

(inclusief examen en lunch)

(SOOB subsidiebedrag €100,-)

Met een VCA diploma laat u zien dat u de basiskennis bezit van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) zoals deze vereist worden vanuit de VGM Checklist Aannemers (VCA). Een VCA diploma geeft dus aan dat u heeft bewezen dat u veilig kunt werken en daarbij rekening houdt met het milieu en de gezondheid van uzelf en anderen. 

Doel:
De cursus heeft als doel de cursist bewust te laten
zijn van de gevaren op de werkvloer en op de arbeidsongevallen. De cursus biedt
een inkijk in de fysieke risico’s en hoe die voorkomen kunnen worden. Hierdoor
kunnen noodsituaties worden beoordeeld en vermeden.

Voor wie:
Basisopleiding VCA

Inhoud:                                                                      De opleiding behandeld onder andere de wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en het treffen van maatregelen te voorkoming van ongevallen.

Examen:
Na afloop wordt er een examen afgenomen.

Waarde nascholing:
Effectief 7 uur voor de nascholing code 95.

Locatie:
De cursus vindt plaats in Stadskanaal. Bij voldoende
aanmeldingen of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus
in-company verzorgd worden.

Extra:
Wanneer u op locatie de cursus bijwoont, is koffie, thee ,fris en de lunch inbegrepen.

De prijs is per deelnemer. Excl. 21% BTW en excl €15,95 Koffie, thee en lunch en €27,50,- aan- en afmeldkosten CBR t.b.v. nascholing code 95

U21E EHBO onderweg
(e-learning)

ehbo

Locatie: Stavangerweg 21-26 9723 JC Groningen

Tarief 
€ 155- per deelnemer

(SOOB subsidiebedrag €75,-)

Beroepschauffeurs zijn vaak alleen onderweg. Je kunt van het ene op het andere moment te maken krijgen met noodsituaties waarbij adequaat optreden van levensbelang kan zijn. Zo kun je betrokken zijn bij een ongeval, een collega-chauffeur kan zich bezeren of je kunt jezelf bezeren. Eerst hulp verlenen aan het slachtoffer is dan van groot belang. Bijzonder nuttig cursus dus die eigenlijk bij een ieder standaard in het pakket zou moeten zitten. 

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Benaderen van het slachtoffer
 • Stabiele zijligging
 • Een AED gebruiken
 • Elleboog of knie verbinden
 • Verbandtechnieken algemeen
 • Gebruiken van Heimlich greep

Doel:
Deze training is bedoeld om de medische kennis en vaardigheden van chauffeurs up-to-date te houden. Met name wanneer chauffeurs te maken krijgen met handelingen rondom het verlenen van eerst hulp. Aan het eind van de cursus wordt verwacht dat de cursist een slachtoffer kan vervoeren over een korte afstand. Tevens weet de cursist op de juist wijze gebruik te maken van verband- en hulpmiddelen en is de cursist bekend met de handelingen omtrent het reanimeren van een slachtoffer.  

Voor wie:
Chauffeurs, planners en kantoormedewerkers 

Uitvoering:
De cursist volgt 4 uur zelfstudie plus 3 uur klassikale theorieles

Cursusinformatie:
CBR cursuscode U21
Waarde nascholing 7 uur

Studiemateriaal:
Zelfstudie
Klassikale lespresentatie

Locatie:  

 tDe cursus vindt plaats bij Code95 transport. Bij voldoende aanmeldingen of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden. 

 

De prijs is per deelnemer. Excl. 21% BTW en excl €15,95 Koffie, thee en lunch en €27,50,- aan- en afmeldkosten CBR t.b.v. nascholing code 955

U05 | VCA Basis/Vol (Groningen)

Afbeelding1

Iedere vrijdag is er een cursus  

Tijdstip: 08:00 tot 17:00 

Locatie: Stavangerweg 21-26 9723 JC Groningen

Tarief
€ 215- per deelnemer

(inclusief examen en lunch)

(SOOB subsidiebedrag €100,-)

Met een VCA diploma laat u
zien dat u de basiskennis bezit van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu)
zoals deze vereist worden vanuit de VGM Checklist Aannemers (VCA). Een VCA
diploma geeft dus aan dat u heeft bewezen dat u veilig kunt werken en daarbij
rekening houdt met het milieu en de gezondheid van uzelf en anderen.

Doel:
De cursus heeft als doel de cursist bewust te laten
zijn van de gevaren op de werkvloer en op de arbeidsongevallen. De cursus biedt
een inkijk in de fysieke risico’s en hoe die voorkomen kunnen worden. Hierdoor
kunnen noodsituaties worden beoordeeld en vermeden.

Voor wie:
VCA voor operationeel leidinggevenden 

Inhoud:                                                                        De opleiding behandeld onder andere de wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en het treffen van maatregelen te voorkoming van ongevallen.

 

Examen:
Na afloop wordt er een examen afgenomen.

Waarde nascholing:
Effectief 7 uur voor de nascholing code 95.

Locatie:

De cursus vindt plaats bij Code95 transport. Bij voldoende aanmelding of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden.

 

 

Extra:  Wanneer u op locatie de cursus bijwoont, is koffie, thee en de lunch inbegrepen 

 

De prijs is per deelnemer. Excl. 21% BTW en excl €15,95 Koffie, thee en lunch en €27,50,- aan- en afmeldkosten CBR t.b.v. nascholing code 95

3 x W02 Rijoptimalisatie BBS met uw eigen auto

vrachtwagen

Locatie: In-company

Tarief
€ 855- per 3 deelnemers

(SOOB subsidiebedrag €100,-)

Veel chauffeurs zitten al jaren op de weg. Dan is het zeker van belang om ook het theoretische gedeelte van het beroep weer een keer bij te scholen. Hoe zit het met de huidige wetgeving en de nieuwe verkeersregels? Als deze aspecten komen aan bod bij deze code 95 training.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Veilig rijgedrag
 • Gedrag andere weggebruikers
 • Veiligheidssystemen
 • Fysieke en mentale gezondheid
 • Goede voeding
 • Alcohol, drugs en medicijnen

Doel:
De kandidaat leert om veilig te kunnen handelen bij incidenten. Hieronder valt het melden van een incident, het handelen bij een ongeval volgens regels van Rijkswaterstaat, het beheersen van een incident en de overdracht van de situatie aan hulpdiensten

Uitvoering:
De cursist volgt  4 uur zelfstudie plus 3 uur praktijkles 

Cursusinformatie:
CBR cursuscode U02-E
Waarde nascholing 7 uur praktijk

Examen:
Na afloop wordt geen examen afgenomen

Studiemateriaal:
Zelfstudie

Locatie:
In-company 

De prijs is per deelnemer. Excl. 21% BTW en excl €15,95 Koffie, thee en lunch en €27,50,- aan- en afmeldkosten CBR t.b.v. nascholing code 95

U16 Heftruck (dagcursus)

heftruck

Iedere dinsdag is er een cursus 

Tijdstip: 08:00 tot 17:00 

Locatie: Steenhouwer 34 9502 ET Stadskanaal

Tarief

€ 250- per deelnemer

Iedere chauffeur die met een heftruck/reachtruck omgaat, moet gecertificeerd zijn. Veiligheidsaspecten veranderen continu en na verloop van tijd is er minder aandacht voor de juiste rijvaardigheid. Het is daarom van belang de vaardigheden regelmatig bij te scholen en mogelijke gevaren tot een minimum te beperken. Het beroep stelt hoge eisen aan de fysieke en mentale gezondheid van de chauffeur. Veilig werken en gezond leven zijn essentieel om langdurig inzetbaar te blijven.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Praktisch omgaan met heftruck
 • Inspecties van heftruck
 • Mogelijkheden heftruck
 • Veiligheidsvoorschriften heftruck
 • Rijvaardigheid heftruck 
 • Voorkomen schade heftruck
 • Herkennen van defecten

Doel:
De cursist kan controle en onderhoud aan en het werken met een heftruck/reachtruck veilig en verantwoordt uitvoeren. De cursist houdt hierbij rekening met de verkeersregels, veiligheid, milieu en bedrijfsvoorschriften en past deze in de praktijk toe. De cursist beschikt over de vaardigheden voor het veilig bedienen van een vorkheftruck/reachtruck.  

Voor wie:

 • Medewerkers die het heftruckcertificaat willen behalen
 • Heftruckchauffeurs die hun aflopende heftruckcertificaat willen verlengen
 • Beroepschauffeurs die hun nascholing code 95 willen behalen 

Overig:

 • Deelnemers zijn verplicht veiligheidsschoenen mee te nemen naar de opleiding
 • Deze veiligheidsschoenen dienen gedragen te worden tijdens de cursus

Cursusinformatie:
CBR cursuscode U16
Waarde nascholing 7 uur

Locatie:

De cursus vindt plaats bij Code95 transport. Bij voldoende aanmelding of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden.

 

.

 

 

De prijs is per deelnemer. Excl. 21% BTW en excl €27,50,- aan- en afmeldkosten CBR t.b.v. nascholing code 95

Heftruck (e-learning)
op locatie

heftruck

 

Tarief
€ 250,- per deelnemer

Iedere chauffeur die met een heftruck omgaat, moet gecertificeerd zijn. Veiligheidsaspecten veranderen continu en na verloop van tijd is er minder aandacht voor de juiste rijvaardigheid. Het is daarom van belang de vaardigheden regelmatig bij te scholen en mogelijke gevaren tot een minimum te beperken. Het beroep stelt hoge eisen aan de fysieke en mentale gezondheid van de chauffeur. Veilig werken en gezond leven zijn essentieel om langdurig inzetbaar te blijven.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Praktisch omgaan met heftruck
 • Inspecties van heftruck
 • Mogelijkheden heftruck
 • Veiligheidsvoorschriften heftruck
 • Rijvaardigheid heftruck 
 • Voorkomen schade heftruck
 • Herkennen van defecten

Doel:
De cursist kan controle en onderhoud aan en het werken met een heftruck/reachtruck veilig en verantwoordt uitvoeren. De cursist houdt hierbij rekening met de verkeersregels, veiligheid, milieu en bedrijfsvoorschriften en past deze in de praktijk toe. De cursist beschikt over de vaardigheden voor het veilig bedienen van een vorkheftruck.  

Voor wie:

 • Medewerkers die het heftruckcertificaat willen behalen
 • Heftruckchauffeurs die hun aflopende heftruckcertificaat willen verlengen
 • Beroepschauffeurs die hun nascholing code 95 willen behalen 

Overig:

 • Deelnemers zijn verplicht veiligheidsschoenen mee te nemen naar de opleiding
 • Deze veiligheidsschoenen dienen gedragen te worden tijdens de cursus

Cursusinformatie:
CBR cursuscode U16
Waarde nascholing 7 uur

Locatie:

De cursus vindt plaats bij Code95 transport. Bij voldoende aanmelding of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden.

 

.

 

 

De prijs is per deelnemer. Excl 21% BTW

W02- BBS met uw eigen auto (e-learning)

vrachtwagen

Locatie: in-company

Tarief

Eigen auto: € 285,- per deelnemer   

(SOOB subsidiebedrag €100,-)

Veel chauffeurs zitten al jaren op de weg. Dan is het zeker van belang om ook het theoretische gedeelte van het beroep weer een keer bij te scholen. Hoe zit het met de huidige wetgeving en de nieuwe verkeersregels? Als deze aspecten komen aan bod bij deze code 95 training.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Veilig rijgedrag
 • Gedrag andere weggebruikers
 • Veiligheidssystemen
 • Fysieke en mentale gezondheid
 • Goede voeding
 • Alcohol, drugs en medicijnen

Doel:
De kandidaat leert om veilig te kunnen handelen bij incidenten. Hieronder valt het melden van een incident, het handelen bij een ongeval volgens regels van Rijkswaterstaat, het beheersen van een incident en de overdracht van de situatie aan hulpdiensten

Uitvoering:
De cursist volgt  4 uur zelfstudie plus 3 uur praktijkles 

Cursusinformatie:
CBR cursuscode U02-E
Waarde nascholing 7 uur praktijk

Examen:
Na afloop wordt geen examen afgenomen

Studiemateriaal:
Zelfstudie

Locatie:
In-company 

De prijs is per deelnemer. Excl. 21% BTW en excl €27,50,- aan- en afmeldkosten CBR t.b.v. nascholing code 95

W01 Het Nieuwe Rijden met uw eigen auto(e-learning)

chauffeur.jpg_2

 Locatie: in-company 

Tarief

 Eigen auto: € 285,- per deelnemer   

(SOOB subsidiebedrag €100,-)

 

Het is voor jou belangrijk om je vak als beroepschauffeur te kunnen blijven uitvoeren. Daarbij wil je je bewust worden van jouw rijgedrag en brandstofgebruik. Na het volgen van de praktijkcursus Het Nieuwe Rijden ben je in staat om de principes van zuinig rijden in de praktijk toe te passen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Controle bandenspanning
 • Optimaal gebruik van motorkarakteristiek  
 • Kijktechnieken
 • Anticiperen, veranderde voertuigtechnieken
 • Gebruik elektronische apparatuur en de zit- en stuurhouding

Doel:
Beroepschauffeurs bewust maken van de gevolgen van hun rijgedrag met als doel de veiligheid van henzelf, het voertuig, andere verkeersdeelnemers en lading te kunnen waarborgen. Na de training zijn chauffeurs op de hoogte van de manier waarop zij rijcomfort en rijveiligheid kunnen verhogen ten op van hun huidige rijgedrag.

Uitvoering:
De cursist volgt 4 uur zelfstudie plus 3 uur praktijkles.

Cursusinformatie:
CBR cursuscode U02E
Waarde nascholing 7 uur praktijk

Examen:
Na afloop wordt geen examen afgenomen.

Studiemateriaal:
Zelfstudie

Locatie:
In-company 

De prijs is per deelnemer. Excl. 21% BTW en excl €27,50,- aan- en afmeldkosten CBR t.b.v. nascholing code 95

U07-Criminaliteitspreventie (e-learning)

1528714603

Tarief
€ 155- per deelnemer

(SOOB subsidiebedrag €75,-)

De kans om met criminaliteit in aanmerking te komen is meer dan 50%. Jaarlijks lijdt de sector transport en logistiek veel schade door criminaliteit. Deze criminaliteit neemt elk jaar flink toe. Veer voorkomende criminaliteit is o.a. diefstal van voertuigen, lading en goeden uit loodsen, maar ook fraude van vandalisme. 

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Bewustwording
 • Criminaliteit in de sector
 • Oorzaken van diefstal
 • Risicogebieden
 • Maatregelen
 • Bedrijfscultuur

Doel:
De cursus heeft als doel de cursist zich bewust te laten zijn van het belang van criminaliteitspreventie met betrekking tot het uitvoeren van de taken als beroepschauffeur. Daarnaast biedt de cursus handvatten om criminaliteit en vervoer van illegale immigranten te voorkomen. Zij behoren na deelname aan de cursus noodsituaties juist te kunnen beoordelen. 

Voor wie:
De training is in principe bedoeld als bewustwordingstraining voor chauffeurs, maar is ook geschikt voor warehousemedewerkers en planners. Uiteraard kun je als ondernemer zelf ook aan de training deelnemen.

Uitvoering:
De cursist volgt 4 uur zelfstudie plus 3 uur klassikale theorieles

Cursusinformatie:
CBR cursuscode U07-E
Waarde nascholing 7 uur

Studiemateriaal:
Zelfstudie
Klassikale lespresentatie

Locatie:

De cursus vindt plaats bij Code95 transport. Bij voldoende aanmelding of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden.

 

 

De prijs is per deelnemer. Excl. 21% BTW en excl €15,95 Koffie, thee en lunch en €27,50,- aan- en afmeldkosten CBR t.b.v. nascholing code 95

U03 Lading Zekeren (dagcursus)

lading zekeren

Tarief
€ 230- per deelnemer

(SOOB subsidiebedrag €125,-)

Verschillende ladingen en retourvrachten verhogen de beladingsgraad. Daardoor moet de chauffeur meer zorg besteden aan het laden, stuwen en verankeren om de rit goed uit te voeren. Ladingzekering is belangrijk, zodat de lading niet gaat schuiven en er veilig een schadevrij vervoerd kan worden. Ook aan het opnieuw stuwen en verankeren na het lossen van een gedeelte van de lading wordt daarom aandacht besteed. 

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Lading verdelen en lading vastzetten
 • Vastzetmethoden & vastzetmiddelen
 • Krachten die worden uitgeoefend op de lading
 • Aansprakelijkheid – wetgeving en verantwoordelijkheden 
 • Veiligheid en mede weggebruikers en lading 
 

Doel:
De cursist is in staat om lading te stuwen en te verankeren op basis van de wettelijke eisen. Doel is om kennis en vaardigheden bij te brengen te aanzien van de lading zekeren. Hierbij zo veel mogelijk inspelen op de situatie van de cursist.  

Voor wie:
Chauffeurs en personen die verantwoordelijk zijn voor het laden van voertuigen.

Cursusinformatie:
CBR cursuscode U03
Waarde nascholing 7 uur

Locatie:  In-company 

 

 

De prijs is per deelnemer. Excl. 21% BTW en excl €27,50,- aan- en afmeldkosten CBR t.b.v. nascholing code 95

U14 Communicatieve & Sociale Vaardigheden (e-learning)

Comunicatie

Tarief
€ 155- per deelnemer

De chauffeur communiceert dagelijks vele malen met klanten, collega’s en onbekenden. Veelal communiceren de chauffeurs onbewust op een manier die hij zichzelf in de loop van de jaren heeft aangeleerd. De chauffeur is het visitekaartje van de organisatie; het eerste contact van buitenstaanders met het bedrijf loopt vaak via de chauffeur. Deze cursus leert de chauffeur om onder verschillende omstandigheden op een professionele manier te communiceren. 

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Representativiteit en beroepshouding
 • Klantenbenadering
 • Commercieel gedrag
 • Klachtenafhandeling
 • Omgaan met stresssituaties 
 • Normen en waarden
 • communicatie als onderdeel van dienstverlening

Doel:
De cursus heeft als doel de cursist zich bewust te laten zijn van het belang van communicatieve en sociale vaardigheden met betrekking tot het uitvoeren van de taken als beroepschauffeur, hierdoor verkrijgen zij handvatten hoe te handelen in situaties om zichzelf in een zo veilig en prettige mogelijke positie te verkeren en bij te dragen aan het imago van de onderneming.

Voor wie:
Chauffeurs, planners en kantoormedewerkers 

Uitvoering:
De cursist volgt 4 uur zelfstudie plus 3 uur klassikale theorieles

Cursusinformatie:
CBR cursuscode U14-1E
Waarde nascholing 7 uur

Studiemateriaal:
Zelfstudie
Klassikale lespresentatie

Locatie:

De cursus vindt plaats bij Code95 transport. Bij voldoende aanmelding of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden. 

De prijs is per deelnemer. Excl. 21% BTW en excl €15,95 Koffie, thee en lunch en €27,50,- aan- en afmeldkosten CBR t.b.v. nascholing code 95

U07-Criminaliteitspreventie (dagcursus)

1528714603

Tarief
€ 185- per deelnemer

(SOOB subsidiebedrag €75,-)

De kans om met criminaliteit in aanmerking te komen is meer dan 50%. Jaarlijks lijdt de sector transport en logistiek veel schade door criminaliteit. Deze criminaliteit neemt elk jaar flink toe. Veer voorkomende criminaliteit is o.a. diefstal van voertuigen, lading en goeden uit loodsen, maar ook fraude van vandalisme. 

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Bewustwording
 • Criminaliteit in de sector
 • Oorzaken van diefstal
 • Risicogebieden
 • Maatregelen
 • Bedrijfscultuur

Doel:
De cursus heeft als doel de cursist zich bewust te laten zijn van het belang van criminaliteitspreventie met betrekking tot het uitvoeren van de taken als beroepschauffeur. Daarnaast biedt de cursus handvatten om criminaliteit en vervoer van illegale immigranten te voorkomen. Zij behoren na deelname aan de cursus noodsituaties juist te kunnen beoordelen. 

Voor wie:
De training is in principe bedoeld als bewustwordingstraining voor chauffeurs, maar is ook geschikt voor warehousemedewerkers en planners. Uiteraard kun je als ondernemer zelf ook aan de training deelnemen.

Uitvoering:
De cursist volgt 4 uur zelfstudie plus 3 uur klassikale theorieles

Cursusinformatie:
CBR cursuscode U07-E
Waarde nascholing 7 uur

Studiemateriaal:
Zelfstudie
Klassikale lespresentatie

Locatie:

De cursus vindt plaats bij Code95 transport. Bij voldoende aanmelding of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden.

 

.

De prijs is per deelnemer. Excl. 21% BTW en excl €15,95 Koffie, thee en lunch en €27,50,- aan- en afmeldkosten CBR t.b.v. nascholing code 95

U15 Sociale Veiligheid en omgaan met stress (e-learning)

agresie in verkeer

Tarief
€ 155- per deelnemer

(SOOB subsidiebedrag €75,-)

Alle chauffeurs krijgen er een keer mee te maken: spanningsvolle situaties en/of verbale agressie van klanten. Agressie is een heftige emotie en het is de kunst om dit gedrag op een professionele wijze onder controle te houden. Door vroegtijdig en alert te reageren kan de chauffeur met zelfvertrouwen intimiderende situaties hanteren of voorkomen. 

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Inzicht verwerven in eigengedrag ten aanzien van conflictsituaties en/of agressieve situaties
 • Opbouwen van zelfvertrouwen en scheppen van een kader 
 • Beheersen van technieken te voorkoming van agressief gedrag 
 • Oplossen van agressieve situaties en omgaan met agressief gedrag 
 • Ontwikkelen van samenwerkingsgedrag en hen hanteren van conflicten.
 • communicatie als onderdeel van dienstverlening

 

Doel: De deelnemer leert de diverse vormen van agressie te herkennen en alert te reageren op momenten dat er intimiderende situaties ontstaan

Voor wie: Chauffeurs bus/vrachtauto nationaal en internationaal.

Uitvoering:
De cursist volgt 4 uur zelfstudie plus 3 uur klassikale theorieles.

Cursusinformatie:
CBR cursuscode U15-1E
Waarde nascholing 7 uur

Studiemateriaal:
Zelfstudie
Klassikale lespresentatie

Locatie:

De cursus vindt plaats bij Code95 transport. Bij voldoende aanmelding of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden.

 

Extra:
Wanneer de cursus in-company georganiseerd wordt zal er en lunch verzorgd worden.

De prijs is per deelnemer. Excl. 21% BTW en excl €15,95 Koffie, thee en lunch en €27,50,- aan- en afmeldkosten CBR t.b.v. nascholing code 95

U19 Leefstijl (e-learning)

leefstijl

Tarief
€ 155- per deelnemer 

(SOOB subsidiebedrag €200,-)

Het beroep stelt hoge eisen aan de fysieke en mentale gezondheid van de chauffeur. Veilig werken en gezond leven zijn essentieel om langdurig inzetbaar te blijven.

Deze cursus geeft praktische handvaten en onderstreept de eigen verantwoordelijkheid van de chauffeur. Inzicht in beroepsrisico’s, oorzaken van arbeidsongevallen en hoe deze te voorkomen helpen de chauffeur om zijn beroep te kunnen blijven uitoefenen. 

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Leefstijl
 • Gezonde voeding
 • Alcohol, drugs en medicijnen
 • Stressfactoren van het moderne leven
 • Voorkomen van blessures en ziekteverzuim 
 • Arboveiligheid inclusief oorzaken van arbeidsongevallen.

Doel:
De  cursist leert welke factoren in de uitvoering van zijn beroep en zijn privéleven de kans op (arbeid)ongevallen, blessures en gezondheidsklachten vergroten en wat hij kan doen om deze factoren positief te beïnvloeden.  

Voor wie:
Chauffeurs, planners en kantoormedewerkers 

Uitvoering:
De cursist volgt 4 uur zelfstudie plus 3 uur klassikale theorieles.

Cursusinformatie:
CBR cursuscode U19-1E
Waarde nascholing 7 uur

Studiemateriaal:
Zelfstudie
Klassikale lespresentatie

Locatie:

De cursus vindt plaats bij Code95 transport. Bij voldoende aanmelding of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden .

 

De prijs is per deelnemer. Excl. 21% BTW en excl €15,95 Koffie, thee en lunch en €27,50,- aan- en afmeldkosten CBR t.b.v. nascholing code 95

U15 Sociale Veiligheid en omgaan met stress (dagcursus)

agresie in verkeer

Tarief
€ 185- per deelnemer

(SOOB subsidiebedrag €200,-)

Alle chauffeurs krijgen er een keer mee te maken: spanningsvolle situaties en/of verbale agressie van klanten. Agressie is een heftige emotie en het is de kunst om dit gedrag op een professionele wijze onder controle te houden. Door vroegtijdig en alert te reageren kan de chauffeur met zelfvertrouwen intimiderende situaties hanteren of voorkomen. 

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Inzicht verwerven in eigengedrag ten aanzien van conflictsituaties en/of agressieve situaties
 • Opbouwen van zelfvertrouwen en scheppen van een kader 
 • Beheersen van technieken te voorkoming van agressief gedrag 
 • Oplossen van agressieve situaties en omgaan met agressief gedrag 
 • Ontwikkelen van samenwerkingsgedrag en hen hanteren van conflicten.
 • communicatie als onderdeel van dienstverlening

 

Doel: De deelnemer leert de diverse vormen van agressie te herkennen en alert te reageren op momenten dat er intimiderende situaties ontstaan

Voor wie: Chauffeurs bus/vrachtauto nationaal en internationaal.

Uitvoering:
De cursist volgt 4 uur zelfstudie plus 3 uur klassikale theorieles.

Cursusinformatie:
CBR cursuscode U15-1E
Waarde nascholing 7 uur

Studiemateriaal:
Zelfstudie
Klassikale lespresentatie

Locatie:

De cursus vindt plaats bij Code95 transport. Bij voldoende aanmelding of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden.

De prijs is per deelnemer. Excl. 21% BTW en excl €15,95 Koffie, thee en lunch en €27,50,- aan- en afmeldkosten CBR t.b.v. nascholing code 95

U37 Veilig werken langs de weg (e-learning)

image

Tarief
€ 155- per deelnemer

 

Werkzaamheden langs de weg kunnen gevaarlijke situaties opleveren voor zowel weggebruikers als wegwerkers. Zo gebeuren er op wegen relatief veel ongelukken bij werk in uitvoering. Het werken langs de weg vraagt om gedegen kennis en vaardigheden over veiligheidsvoorschriften, afzettingen en bebording. Naast controle en toezicht op het werk is een gedegen, liefst schriftelijke, instructie minimaal noodzakelijk. De cursus veilig werken langs de weg is speciaal ontwikkeld voor medewerkers die regelmatig langs of op de weg werken of werkzaamheden coördineren.

 

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Afzettingen plaatsen en verwijderen
 • Veiligheid inzake werken aan/langs de weg
 • Veiligheidskleding
 • Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen 
 • Omgaan met weggebruikers

 Doel:                                                                        Het doel van de cursus is cursisten leren hoe ze hun werkzaamheden op of aan de openbare weg  veilig kunnen uitvoeren. Ze weten welke maatregelen getroffen moeten worden en ze kennen de gevaren die kunnen ontstaan bij werkzaamheden. Na het volgen van de cursus is de cursist bevoegd om zelfstandig, veilig te kunnen werken aan de weg.

Voor wie:                                                 Medewerkers die tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden te maken krijgen met het werken aan de weg zoals chauffeurs, groenvoorziening, stratenmakers en de wegenbouw.

Uitvoering:
De cursist volgt 4 uur zelfstudie plus 3 uur klassikale theorieles.

Cursusinformatie:
CBR cursuscode U37-E
Waarde nascholing 7 uur

Studiemateriaal:
Zelfstudie
Klassikale lespresentatie

Locatie:

De cursus vindt plaats bij Code95 transport. Bij voldoende aanmelding of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden .

 

Extra:
Wanneer de cursus in-company georganiseerd wordt zal er en lunch verzorgd worden.

 

De prijs is per deelnemer. Excl. 21% BTW en excl €15,95 Koffie, thee en lunch en €27,50,- aan- en afmeldkosten CBR t.b.v. nascholing code 95

U20 Fysieke belasting (e-learning)

fysike belasting

Tarief
€ 155- per deelnemer

(SOOB subsidiebedrag €150,-)

 

Chauffeurs hebben vaak last van fysieke klachten aan de nek, rug of schouders. Deze klachten worden vaak veroorzaakt door een verkeerde belasting en houding van het lichaam tijdens het werk. De werkzaamheden bestaan naast het werk in de cabine, uit vele verschillende handelingen zoals het verplaatsen van lasten, rolcontainers of afvalcontainers, regelmatig de laadklep op en weer af. Bovendien zijn de los-omstandigheden bij klanten ook niet altijd zo gunstig. In deze cursus staan we uitgebreid stil bij de werkzaamheden van de chauffeurs en de omgang met fysieke belasting.  Het beroep stelt hoge eisen aan de fysieke en mentale gezondheid van de chauffeur. Veilig werken en gezond leven zijn essentieel om langdurig inzetbaar te blijven.

 

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Wat is fysieke belasting?
 • Oorzaken fysieke overbelasting
 • Het tillen en dragen van zware spullen 
 • Duwen en trekken 
 • Ongunstige werkhouding en repeterende bewegingen 
 • Instructie tillen en dragen en gebruik hulpmiddelen 
 • Zit-en stuurhouding (stoelinstellingen)
 • Tips om je dagelijkse werksituatie te verbeteren

Doel:
Deelnemers praktijkgericht kennis en vaardigheden bij brengen op het gebied van tillen en dragen zodat bij de werknemers rugklachten achterwege blijven en een goede gezondheid blijft bestaan.  

Voor wie:
Beroepschauffeurs, werkgevers en logistieke medewerkers.

Uitvoering:
De cursist volgt 4 uur zelfstudie plus 3 uur klassikale theorieles.

Cursusinformatie:
CBR cursuscode U20-E
Waarde nascholing 7 uur

Studiemateriaal:
Zelfstudie
Klassikale lespresentatie

Locatie:

De cursus vindt plaats bij Code95 transport. Bij voldoende aanmelding of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden .

 

Extra:
Wanneer de cursus in-company georganiseerd wordt zal er en lunch verzorgd worden.

 

De prijs is per deelnemer. Excl. 21% BTW en excl €15,95 Koffie, thee en lunch en €27,50,- aan- en afmeldkosten CBR t.b.v. nascholing code 95

U39 Techniek en Veiligheid (e-learning)

image (1)

Tarief
€ 155- per deelnemer 

(SOOB subsidiebedrag €100,-)

 

De nascholingscursus Techniek en Veiligheid is bedoeld voor chauffeurs die zich willen voorbereiden op eventuele technische calamiteiten onderweg. De deelnemers verdiepen zich in de basiskennis van de techniek die relevant is tijdens de uitoefening van hun taken in binnen-en buitland.

 

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Veelvoorkomende pechgevallen
 • Storingen
 • Diagnose stellen 
 • Eigen veiligheid
 • Zekeringen en lampen
 • Noodreparaties
 • Incidenten en beheersen  
 

Doel:                                                                          De cursus heeft als doel de cursist kennis over te brengen van de technische kenmerken en de werking van veiligheidsvoorzieningen teneinde het voertuig onder controle te houden, slijtage tot een minimum te beperken en disfunctioneren te voorkomen. Daarnaast biedt de cursus handvatten om te handelen bij ongevallen in incidenten. Cursisten behoren na deelname de technische werking en veiligheid van het voertuig te kunnen beoordelen. 

Voor wie:
Alle beroepschauffeurs en wagenparkbeheerders

 

 

Uitvoering:
De cursist volgt 4 uur zelfstudie plus 3 uur klassikale theorieles.

Cursusinformatie:
CBR cursuscode U39
Waarde nascholing 7 uur

Studiemateriaal:
Zelfstudie
Klassikale lespresentatie

Locatie:

De cursus vindt plaats bij Code95 transport. Bij voldoende aanmelding of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden .

 

Extra:
Wanneer de cursus in-company georganiseerd wordt zal er en lunch verzorgd worden.

 

De prijs is per deelnemer. Excl. 21% BTW en excl €15,95 Koffie, thee en lunch en €27,50,- aan- en afmeldkosten CBR t.b.v. nascholing code 955

U47 Kennis van de weg (e-learning)

traffic-signs-63983_1920

Tarief

€ 155,- per deelnemer 

(SOOB subsidiebedrag €75,-)

 

Deze opleiding is uitermate geschikt voor beroepschauffeurs die al langere tijd in
het bezit zijn van hun rijbewijs. Als chauffeur ken je natuurlijk de 
belangrijkste kneepjes van het vak. Toch is er altijd nog wat te leren of op te frissen. Het doel van de opleiding. Verkeerseducatie is het updaten en weer op peil brengen van de kennis van verkeers- en gedragsregels en de betekenis van verkeerstekens en aanwijzingen. Hiernaast kan de chauffeur benoemen welke risicovolle neigingen hij/zij heeft en kan beschrijven hoe
hiermee om te gaan.
Ook komen de laatste
wijzigingen
 aan bod op het gebied van wet- en regelgeving en wijzigingen in verkeersborden en verkeerstekens.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

Verkeerswet- en regelgeving
Overige wet- en regelgeving in transport en logistiek
Gevaarherkenning en risicovolle neigingen en situaties
Gedragsregels
Tunnels en tunnelveiligheid
Internationale verkeersregels, verkeerstekens en wetgeving

Doel:
De cursus deelnemers worden bijgeschoold voor wat betreft bovenstaande onderdelen.

Uitvoering:
De cursist volgt  4 uur zelfstudie plus 3 uur klassikale theorieles.

Cursusinformatie:
CBR cursuscode U47E
Waarde nascholing 7 uur 

Studiemateriaal:
Zelfstudie
Klassikale lespresentatie

Locatie:

De cursus vindt plaats bij Code95 transport. Bij voldoende aanmelding of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden .

De prijs is per deelnemer. Excl. 21% BTW en excl €15,95 Koffie, thee en lunch en €27,50,- aan- en afmeldkosten CBR t.b.v. nascholing code 95

U45-Actualisering kennis Vakbekwaamheid chauffeur (dagcursus)

pexels-photo-977213

Tarief
€ 185- per deelnemer

 

De Cursus Actualisering kennis vakbekwaamheid chauffeur is een brede cursus. Veel beroepschauffeurs zitten al jaren op de weg.  Deze rijervaring is van grote waarde. Desalniettemin is het goed om regelmatig je theoretisch kennis bij te werken en opnieuw te ontdekken het bijvoorbeeld zit met verkeersregels, hoe om te gaan met de digitale tachograaf en hoe te handelen bij een ongeluk.

 

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Veilig rijgedrag 
 • Invloed van andere weggebruikers
 • Snelheid en bochten 
 •  Voertuigeisen 
 • veiligheidsuitrusting en technische veilheidssystemen 
 • Digitale tachograaf
 • Wet- en regelgeving

 Doel:                                                                      Het doel van de cursus is om de cursist inzicht te geven in technische ontwikkelingen en regelgeving. 

Voor wie:
Alle beroepschauffeurs en wagenparkbeheerders 

Uitvoering:

De cursist volgt 4 uur zelfstudie plus 3 uur klassikale theorieles.

Cursusinformatie:
CBR cursuscode U45-E
Waarde nascholing 7 uur

Studiemateriaal:
Zelfstudie
Klassikale lespresentatie

Locatie:

De cursus vindt plaats bij Code95 transport. Bij voldoende aanmelding of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden .

 

 

 

De prijs is per deelnemer. Excl. 21% BTW en excl €15,95 Koffie, thee en lunch en €27,50,- aan- en afmeldkosten CBR t.b.v. nascholing code 95

14 Puntendag U14 Communicatie & U07 Criminaliteitspreventie (e-learning)

chauffeur.jpg_2

Tarief
€ 290- per deelnemer

 

Met een ‘2-in-1 cursus kun je in één dag maar liefst 14 uur bijschrijven t.b.v code95! Dit komt omdat je twee cursussen op dezelfde dag volgt die beide ook uit een deel e-learning bestaan. Doordat je de e-learning ( 4 uur per module) thuis kunt doen hoef je maar 3 uur per cursus klassikaal te volgen.

De cursus bestaat uit de volgende modules:

·        U07E: Criminaliteitspreventie

·        U14E: Communicatie

 

Doel:

De cursus heeft als doel de cursist zich bewust te laten zijn van het belang van criminaliteitspreventie met betrekking tot het uitvoeren van de taken als beroepschauffeur. Daarnaast biedt de cursus handvatten om criminaliteit en vervoer van illegale immigranten te voorkomen. Zij behoren na deelname aan de cursus noodsituaties juist te kunnen beoordelen. 

Doel:

De cursus heeft als doel de cursist zich bewust te laten zijn van het belang van communicatieve en sociale vaardigheden met betrekking tot het uitvoeren van de taken als beroepschauffeur, hierdoor verkrijgen zij handvatten hoe te handelen in situaties om zichzelf in een zo veilig en prettige mogelijke positie te verkeren en bij te dragen aan het imago van de onderneming.

Uitvoering

De cursist volgt 4 uur per module zelfstudie plus 2 keer 3 uur klassikaal theorie 

 

Cursusinformatie

CBR cursuscode U07E

CBR cursuscode U14E

Waarde nascholing 14 uur 

 

Studiemateriaal:

Zelfstudie

Klassikale lespresentatie 

 

Locatie:

De cursus vindt plaats bij Code95 transport. Bij voldoende aanmelding of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden .

 

De prijs is per deelnemer. Excl. 21% BTW en excl €15,95 Koffie, thee en lunch en €27,50,- aan- en afmeldkosten CBR t.b.v. nascholing code 95

Groepstraining Code 95
op locatie?

Wanneer je met collega’s code 95 wilt volgen is dit bij ons ook mogelijk. Vraag daarvoor een offerte aan.